Condities & leveringsvoorwaarden

Download hier onze uitgebreide algemene leveringsvoorwaarden:algemene verkoopvoorwaarden Food Present BV 2019

Verkorte voorwaarden:

Franco huis:

Leveringen boven de 600 euro worden franco huis geleverd. Voor leveringen onder de 600 euro zijn wij genoodzaakt een evenredig gedeelte van de transportkosten in rekening te brengen. In verband hiermede adviseren wij u zoveel als mogelijk de bestellingen te bundelen.

Monsters:
De monsters worden gratis aangeleverd op uw adres. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. In verband met de kortere THT van sommige producten worden in augustus de monsters t.b.v. uw showrooms ververst.

Houdbaarheid:
Op de verpakking wordt minimaal de t.h.t. van 01/02/2020 vermeld, tenzij anders met u overeengekomen.

Bestel – en leverprocedure:
Bestellingen dienen uiterlijk 14 dagen vóór uitlevering aan ons per fax of email te worden doorgegeven. U ontvangt van ons een orderbevestiging per bestelling per fax retour.

Retourrecht / Retourvergoeding:
Niet van toepassing.

Facturering / Betaling:
Zal plaatsvinden door Food Present B.V. Betaling binnen 30 dagen ná factuurdatum. De producten blijven eigendom van Food Present tot aan het moment van betaling.

Klachtenbehandeling:
Wij stellen alles in het werk middels normering en uitgangscontrole om klachten te voorkomen. Het is echter mogelijk dat er een klacht ontstaat. Wij zouden het op prijs stellen indien u, zodra u afwijkingen in het product, aantallen of service constateert, ons daarvan direct in kennis stelt. Wij zullen er alles aan doen dit z.s.m. voor u op te lossen.